5 rưỡi sáng nay

Phải nói là không hề dễ dàng và tự giác để dậy giờ này cho đến khi mình nhận được…

Một tháng

Hai ngày nữa là kỷ niệm đúng 1 tháng mình ở đây. Mình muốn viết bài này để kỷ niệm.…

Lâm Đồng – 13/5/22

Chỉ là vài chuyện muốn nhớ của hôm nay, à đâu chính xác là vài chuyện còn nhớ lúc này…